Szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy Regulamin.

1. Sklep występujący pod adresem www.beatalasota.pl, zajmuje się sprzedażą wysyłkową książek i e-Booków poprzez Internet.

2. Właścicielem Sklepu internetowego SelahTime.pl jest firma Selah Time Beata Lasota z siedzibą przy ul. Szczęsnej 9a lok.12a, 02-454 Warszawa, posiadającą numer NIP: 948-134-85-94, Regon: 140372010; działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 10 stycznia 2006r. przez Prezydenta Miasta Radomia pod numerem 58739.

3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.beatalasota.pl lub e-mail kontakt(at)beatalasota.pl.

4. Zakupu może dokonać tylko osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie tylko za zgodą opiekuna.

5. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia służą tylko do jego realizacji.

6. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Jednak maksymalny czas realizacji wynosi 14 dni roboczych.

7. Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej,

8. Wysyłki są realizowane tylko na terenie Polski, chyba, że Klient skontaktuje się mailowo ze sprzedawcą i zostanie indywidualnie ustalony koszt przesyłki do miejsca poza krajem.

9. Dostępnymi formami płatności są: – płatność za pobraniem (płatne w momencie odbioru), – przelew czyli przedpłata na konto.

10. Ceny towaru podane w Sklepie są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

11. Klient może anulować zamówienie wysyłając informację na adres e-mail kontakt(at)beatalasota.pl Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.

12. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002r. (Dz.U.Nr.22 poz.271) “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient dokonujący zakupów w naszym sklepie ma prawo do rezygnacji z zakupionej pozycji w ciągu 10 dni od jej dostarczenia bez podawania przyczyny. Jest to możliwe tylko w przypadku kiedy towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy oraz odesłania towaru. Równowartość zwracanego produktu zwracamy przelewem.
UWAGA!!! – Nie przyjmujemy odsyłanych do nas pozycji “za pobraniem”.

13. Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania przez nas zamówienia (podany przy każdej pozycji) + czas dostarczenia przez Pocztę Polską.

14. Jeśli towar wróci do Nadawcy z powodu nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie na podstawie awizo lub podania przez Klienta nieprawidłowego adresu, Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty pokrywającej koszty ponownego nadania przesyłki.

15. Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe wskutek transportu, wadliwy towar należy odesłać na adres nadawcy. Koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu, Sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli z powodu wyczerpania nakładu nie będzie to możliwe, zostanie wykonany zwrot przelewem w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia danych do przelewu.

16. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. Firma Selah Time Beata Lasota zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.